Medverkande

Spara favorit 7 dec december 2015

Här presenteras konferensens keynote speakers, värdar, moderatorer, talare och pandeldeltagare.

Värdar

Jens Heed, Tillväxtverket

Jens Heed

Jens Heed, analyschef på Tillväxtverket.

ETOUR

Pia Jönsson Rajgård

Pia Jönsson Rajgård, VD/CEO Tourism in Skåne AB.

Keynote speakers

Robert Pettersson,Keynotespeaker,300p bred

Agnete Ryeng

Agnete Ryeng, prosjektleder arrangementsturisme Visit Tromsø.

Mattias Fuchs, Keynotespeaker,300p bred

Matthias Fuchs

Matthias Fuchs, professor i Tourism management & economics vid ETOUR, Mittuniversitetet. 

ETOUR

Nessa Skehan

Nessa Skehan, Failte Ireland

ETOUR

Robert Pettersson

Robert Pettersson, forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet.

Valeria Croce,Keynotespeaker,300p bred

Valerica Croce

Valeria Croce, Business intelligence analyst at European Commission.

Moderatorer och talare

ETOUR

Carla Aguirre Munoz

Carla Aguirre Munoz, utvecklingschef och vice VD Tourism in Skåne AB.

Paneldeltagare

ETOUR

Hanne Sejer

Hanne Sejer, Souschef/Deputy Chief Executive Sport Event Denmark.

ETOUR

Jan Roy

Jan Roy, styrelseordförande Kairos Future, tidigare koncernchef för Parks and Resorts. 

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, seniorforsker ved Agderforskning.

ETOUR

Kirstine Tolstrup Nielsen

Kirstine Tolstrup Nielsen, analytiker på VisitDenmark.

ETOUR

Kristiina Hietasaari

Kristiina Hietasaari, forskningschef Visit Finland.

Lena Gunnerhed

Lena Gunnerhed

Lena Gunnerhed, Global Consumer & Market Insight Manager på VisitSweden.

ETOUR

Lotta Niebell-Keating

Lotta Niebell-Keating, VD Got Event.

ETOUR

Ove Gjesdal

Ove Gjesdal, reselivschef Visit Lillehammer.

Therese Lindberg, Tillväxtverket

Therese Lindberg

Projektledare inom turism och besöksnäring, Entreprenörskapsenheten, Tillväxtverket.